نمایندگی رسمی

( مربوط به شرکت های حقوقی فعال در صنعت نرم افزار )

این مدل همکاری ویژه شرکت های حقوقی است که در صنعت نرم افزار فعال باشند. در این مدل همکاری معرفی مشتری ، عقد قرارداد . آموزش خدمات پشتیبانی محصول نرم افزاری، با توجه به شرایط نمایندگی بر عهده نمایندگی رسمی می باشد.

شرایط متقاضی نمایندگان رسمی :

  1. شرکت ثبت شده و فعال در زمینه صنعت نرم افزار بر اساس اساسنامه شرکت و تجربیات مرتبط
  2. برخورداری از پرسنل کافی و با تجربه در زمینه فروش، آموزش و پشتیبانی از نرم افزار
  3. برخورداری از شرایط محیطی و مکانی مناسب
  4. دارا بودن حس شهرت و پایبندی به آیین نامه نمایندگان پارسیان تدریس

مزایای نمایندگی رسمی :

  1. دریافت درصدی از منابع فروش با توجه به نوع نمایندگی
  2. آموزش نیروهای فنی و فروش نمایندگان
  3. ارایه کاملترین نسخه نرم افزارهای پارسیان تدریس به نماینده به صورت رایگان
  4. ثبت اطلاعات نمایندگی انحصاری در صورت احراز شرایط
  5. قابلیت تبدیل به نمایندگی انحصاری در صورت احراز شرایط
error: محتوی حفاظت شده