عاملیت فروش

( مربوط به افراد حقیقی یا حقوقی )

این مدل همکاری ویژه تمامی افراد حقیقی و یا حقوقی است. وظیفه عامل فروش که شخصی حقیقی یا حقوقی است بازاریابی و معرفی مشتری است. پس از معرفی مشتری، تمامی فرایندهای عقدقرارداد، آموزش و خدمات پشتیبانی بر عهده شرکت پارسیان تدریس خواهد بود.

شرایط متقاضی عاملیت فروش :

  1. ارایه مدارک افراد حقیقی و یا حقوقی و تایید آن مدارک
  2. دارا بودن حسن شهرت و پایبندی به تعهدات اخلاقی

مزایای عاملیت فروش :

  1. دریافت درصدی از مبالغ فروش به ازای معرفی هر مشتری
  2. ارایه خدمات و پیشنهادات ویژه جهت جذب مشتری
  3. برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با محصولات نرم افزاری
  4. روش همکاری بسیار ساده و سریع و جامع
  5. دریافت نسخه ای کامل از محصولات نرم افزاری
  6. قابلیت ارتقا به نمایندگی رسمی در صورت تداوم همکاری و دارا بودن شرایط
error: محتوی حفاظت شده