blog image

تحصیل فراگیر آنلاین در قرن ۲۱

تحصیل فراگیر آنلاین در قرن ۲۱ تنها به نفع دانشجویان نبوده است. بارها شنیده اید که فلان استاد پروازی است! یعنی باید مسافت زیادی را از شهر دیگر توسط هواپیما برای یک ساعت آموزش طی کند و به دانشگاه در شهر دیگر برسد! وجود دنیای آنلاین در آموزش موقعیت یادگیری را گسترده تر از قبل کرده است.

آشنایی با امکانات و امتیازهای سیستم مجازی

سیستم مجازی را می توان بستر اصلی برای آموزش آنلاین دانست. همه کارهایی که باید انجام شود تا تحصیل آنلاین امکان پذیر شود، در سامانه مجازی انجام می گردد. برای آشنایی بیشتر با همه امکانات و امتیازهایی که سامانه مجازی دارد، ما را تا پایان این مطلب همراهی کنید.

error: محتوی حفاظت شده